l
Osnovna šola Lucija

UDEL21
UDEL21 OŠ LUCIJA
PROJEKT - PROJECT UDEL 21
UPOŠTEVAJMO RAZNOLIKOST IN IZBOLJŠAJMO UČENJE
USE DIVERSITY TO ENHANCE LEARNING
 
ue
b p p d pe
BRUSELJ PORTOROŽ PRAGA DUNAJ PERUGIA
PARTNERJI - PARTNERS GRADIVA - MATERIAL TEMPLATES -ENGLISH DELAVNICE- WORKSHOPS
Pedagogische Begeleidingsdienst UDL- UNIVERZALNI DIZAJN ZA UČENJE  AVSTRIJA  30. 05. 2017  RAVNATELJI/HEAD TEACHERS

27. 06. 2017   CKSG

03.07. 2017  MARIBOR

03.07. 2017  JAKOBSKI DOL

04.07.2017  ROGAŠKA SLATINA

04.07. 2017  BREŽICE

20.10. 2017  MARIBOR

20.10. 2017  JAKOBSKI DOL

24.10 2017   BREŽICE

07.11. 2017  ROGAŠKA SLATINA

....................CKSG

30.11. 2017  CUEVS

....................CUEVS

....................OŠ LUCIJA

....................OŠ LUCIJA

....................OŠ LUCIJA
van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) CFR-SLO BELGIJA -FL 
  SMERNICE - GUIDELINES  BELGIJA-FR 
Secrétariat général     PRIMERI-EXAMPLES ČEŠKA 
de lʾenseignement catholique (SeGEC) PPT ITALIJA 
  A. Boal: Theatre of the oppressed SLOVENIJA 
Aisis    
PREDLOGE - TEMPLATES PREVEDENE PREDLOGE
Università degli Studi di Perugia (UNIPG) Vzorec predloge - SlovenskI PILOTIRANO na OŠ LUCIJA
  Evalvacija ORODIJ SLO             EVALVACIJA  ANG  
Europa Büro, Stadtschulrat für Wien AKTIVNOSTI ZA POKUŠINO DN - EVALVACIJA/PILOTIRANJE
 
BARVICE

KAKO SE UČIM

MARJETICA

ŽIVLJENJE

RITMIČNI STROJ

STRIP

JEZIKOVNI DETEKTIVI

MODRI PLANET + ANEX

IDEALNA DRŽAVA + ANEX

USTVARJALNI BRALNI ZAJTRK

MULTISENZORNA GEOGRAFIJA

ŠKATLA PRESENEČENJA

1 STEREOTIPI + ANEX

2
DEKLETA ~ FANTJE + ANEX


3 avtobiografska odkritja


4 DISGRAFIJA + IZROČEK 1 IN  IZROČEK 2

5 MOJA POT DO SEM

 
6 POZDRAVLJANJE RITUALI   +  VLOGE

7 KO PONOVNO PREBEREM + KARTICE

8
DECEMBRSKI PRAZNIKI + ANEX

9 NAJVEČJE BOGASTVO + ANEX

10 hitra povratna informacija


Osnovna šola Lucija
udel
JB

SAMO ZA RADOVEDNE!
AT_08_Exclusion_Ass..>
AT_02_Stop sign_ En..
BE FL Conversation islands
BE FL Gender in (political...)
BE-FR - Girls day boys day
BE-FR - How to socialize.
IT_01_I love my free time
IT_03_Gender and society.
SI_75_My world_SI.docx
SI_61_Language detectives
SI_71_We all love each other
CZ_13_My heroes.docx
CZ_14_Girls and boys..